CAPELLADES

Santa Maria

Despatx: divendres de 18 a 20 h. Telf. 93.801.02.57

Eucaristies: dissabtes, 20 h. / diumenges, 11’15 h. i 20 h.

 

LA TORRE DE CLARAMUNT

Sant Joan Baptista

Despatx: dijous de 18 a 19 h. Telf. 93.801.31.00

Eucaristia: diumenges 10 h.

 

ESPOIA

Sant Salvador

Despatx: veure Capellades.

Eucaristia: diumenges 12’45 h.

 

CARME

Sant Martí

Despatx: Dimecres de 18 a 20 h. Telf. 93.808.00.55

Eucaristies: dissabtes, 19 h. / diumenges, 12’30 h.

 

ORPÍ

Sant Miquel

Santa Candia

Despatx: Veure Carme

 

MIRALLES

Santa Maria

Despatx: Carme

Eucaristia: dissabtes 18 h.

 

 

Agents de Pastoral:

Mn. Frederic Esteve rec. 649.630.448, frediesteve@yahoo.es

Mn. Adolf Pujol ad. 618.033.755

Germanes Dominiques de la Presentació (La Torre)