La parròquia és on habitualment la fe de l'Església és anunciada i augmentada, és celebrat el misteri de Crist i és practicada la caritat; per una comunitat de fidels constituïda d'una manera estable. BISBES DE CATALUNYA, Directori de la parròquia, directori de l'arxiprestat.

Ramon Godó, 4     08786 – Capellades     tel: 93.801.02.57     parroquia@capellades.net